Ølejrbevægelsen

En Ølejr er en kollektiv ferieform, som traditionelt foregår på mindre øer i Danmark, men efterhånden foregår en del ølejre også på fastlandet eller større øer.

Ølejrbevægelsen arrangerer 11 forskellige ølejre, fordelt rundt om i landet. De 11 ølejre har forskellige emner hver uge. Kig rundt på hjemmesiden her.

Ølejre opstod i forbindelse med det europæiske naturfredningsår 1970, hvor især 15-20 årige unge mødtes på 4 lejre, hvor man arbejdede med håndværksmæssige opgaver under lønnet vejledning (bl.a. fra spejderbevægelsen) – og med en vis form for fællesskab. Man arbejdede f.eks. med at restaurere gamle vindmøller, naturpleje og arkæologi.
I 1971 blev Ølejrbevægelsen stiftet og fra 1971-1973 blev der ydet statsstøtte. Siden 1974 har Ølejrbevægelsen været kørt, som en selvstændig forening uden statsstøtte.

Ø-lejrbevægelsens formål er, at skabe social forståelse i almindelighed, herunder især forståelse for natur og kulturværdier og for betydningen af at skabe og opretholde et menneskevenligt samfund.
Formålet søges opfyldt ved, at afholde ølejre, hvorved forstås en ferieform, hvor mennesker med forskellig alder og social baggrund danner mindre, selvstyrende samfund i nær kontakt til naturen og med mulighed for, at deltage i meningsfyldte aktiviteter.

Ølejrene arrangeres af Ølejrbevægelsen, som er et nonprofitforetagende.

Når du har deltaget på en af sommerens lejre, bliver du automatisk medlem af bevægelsen et år frem.

En gruppe fra hver ølejr planlægger og afholder sommerens uger. Dette arbejde udføres af frivillige. ”Øgrupperne” bliver sammensat hvert år i september, og alle medlemmer af bevægelsen kan melde sig til at deltage i dette arbejde. Spørg på din lejr, hvis du vil vide mere om bevægelsen, eller kontakt vores sekretær.

Ølejrbevægelsens adresser:

Ø-mail: info@oelejr.dk
Hjemmeside: www.oelejr.dk
Postadresse: Ølejrbevægelsen
Skælskør Landevej 22
4262 Sandved
Telefonnummer: 70 22 55 81
CVR-nummer: 32 14 48 96
Telefontid: torsdag kl. 18.00-20.00, fra 3. marts – 17. august 2018