Hvem er jeg?

Uge 32   lørdag den 5/8 2017 - lørdag den 12/8 2017

Max. 30 deltagere

Hvem er jeg …og hvem er jeg i mine vigtige relationer? Er jeg mig selv og kan jeg være den, jeg gerne vil være i mit samvær med andre? Giver jeg plads til og støtter jeg op om at lade den anden være sig selv? Kan jeg dele min væren med den anden? Hvordan oplever jeg mig selv forskelligt afhængigt af relationen? Viser jeg forskellige ansigter og taler jeg med forskellige stemmer alt efter hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med? Spørgsmålet kunne være: Hvad er det der taler, handler eller tænker igennem mig og hvordan finder jeg frem – eller tilbage – til mit autentiske udtryk?
Ølejren giver mulighed for at udforske vigtige dele af dit eget liv, og hvordan du gennem relationerne til betydningsfulde andre mennesker i dit liv er blevet til netop dig. Et væsentligt udgangspunkt for ølejren er, at vi alle – med hver vore individuelle udtryk – udtrykker aspekter af de mennesker vi er vokset op hos. Hvordan kommer dette til udtryk i relation til dem, du lever sammen med, arbejder med…?
På ølejren er der plads til at du kan udforske, hvor det er muligt at opleve fylde i din egen væren – og de steder, hvor dit energisystem har været nødsaget til at beskytte sig selv mod noget ellers ubærligt.
Ølejren er en invitation til at udforske nogle af de livsmønstre, du måtte opleve som styrende, begrænsende, belastende… Opstillingsformen og det støttende gruppefelt giver en udtalt nænsomhed og refleksionskraft omkring det vi sammen udforsker – mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt.
Vi begynder dagen med fysisk opvarmning og derefter skiftende par- og gruppeøvelser mhp at mærke efter, hvor kroppen og energisystemet har energi eller oplever sig blokeret. Der er rum for den individuelle udforskning, støttet af lytte- og spejlingsøvelser. Alle kan deltage og den fysiske del af programmet giver alle mulighed for at deltage på sit eget niveau.
Ud over indføring i systemisk opstilling og de opfattelser og iagttagelser, der ligger til grund for den klassiske opstillingsform, kommer vi – alt efter gruppens behov – blandt andet ind på emner som:

  • Gruppens felt og muligheder
  • Kroppens felt og muligheder gennem nænsomt arbejde
  • Gå på opdagelse i kroppens ressourcer – hvilke nuancer i kroppens udtryk inviterer dig dybere?
  • Oplevelse af hvordan opvæksten i dit slægtssystem forankrer sig i din krop
  • Arbejde med indre, ubevidste loyalitetsmønstre i familien
  • Effekten af familiesystemiske blokeringer gennem generationer
  • Familiehemmeligheders kraft gennem generationer
  • Når kvinder og mænd lukker hinanden ude i familiesystemet
  • Oplev at kunne være tilstede i relationer anderledes og mere frit
  • Effekten af barnets afbrudte indre bevægelse mod en forælder
  • Mulige systemiske baggrunde for helbredsproblemer
  • Offer/bøddeltemaer

Vi arbejder som udgangspunkt fælles i mindst 4 timer hver formiddag. Der vil være mulighed for yderligere aktiviteter ud fra gruppens ønsker.
Deltagelse hele ugen er en forudsætning.
Ølejren er for voksne.

Igangsættere:
Liselotte Larsen, 61 71 31 31, Kaskelotten@gmail.com
Michael Søderberg, 51 53 76 71, nusernari@hotmail.com

Om Michael Søderberg
Siden mine ganske unge år har jeg været optaget af de ofte skjulte, men virkningsfulde sammenhænge, jeg kunne iagttage i verden omkring mig. Min søgen førte mig vidt omkring, med tyngdepunkt nogle år i energifeltet omkring Michael Barnett, og ikke mindst den levende visdomstradition hos Ramesh Balsekar.
Jeg er forankret i det konkrete, levede liv, og har haft et endog meget varieret arbejdsliv – som håndværker og driftsleder, som pædagogmedhjælper og sygehjælper i arbejdet med både tvangsfjernede børn og døende gamle; fra intense universitetsstudier til kommunikation og projektledelse.
I mit personlige liv mødte jeg for år tilbage et udråbstegn, der fik mig til at stoppe op. Det førte mig til arbejdet med systemiske opstillinger, tidligere mest kendt som familieopstillinger. De indsigter jeg mødte gennem arbejdet i det, jeg i mangel af bedre tænker på som ”det vidende felt”, gav dyb, indre mening. Efterfølgende tog jeg en flerårig uddannelse i Tyskland som facilitator, og siden 2009 har jeg hver måned faciliteret opstillinger ved åbent-hus aftener. Derudover afholder jeg diverse temadage, samt anvender metoden løbende i individuelle sessions.
Derudover er jeg Enneagram practitioner er jeg chok/traumeterapeut samt har videre uddannelse i Bodynamicregi. P.t. uddanner jeg mig i emotionsfokuseret terapi.

Om Liselotte Larsen

Siden 2005 har jeg deltaget i kurser hos Lene og Ole Vedfelt på Vedfelt Instituttet og startede i 2014 på Vedfelt Instituttets uddannelse som psykoterapeut. Jeg har samme sted deltaget i drømmekurser i nogle år. I Bodynamic regi har jeg gennemgået en 1-årig chok-traume uddannelse og deltager pt. i en 1-årig neuro-affektiv psykoterapeutisk efteruddannelse med Susan Hart og Marianne Bentzen.Herudover har jeg undervist i 25 år i ungdomsuddannelser i Danmark og Grønland i fagene psykologi og idræt – herunder dans, som jeg er uddannet i ved universitetet.Jeg har erfaring med qi gong, yoga, meditation, giraf-sprog, fokusering, procespsykologi. Mit tyngdepunkt ligger omkring sammenhængen mellem sjæl, psyke og fysik. Jeg holder af at være i bevægelse, at bevæge mig og at blive bevæget. Jeg holder ligeså meget af at formidle dette og at være i bevægelse sammen med andre.Vi vil lege og udforske krop og bevægelse, og bevægelserne vil være en invitation til at opleve en direkte kontakt med os selv og vores autentiske identitet. Derudover vil vi udforske det relationelle sammen gennem bevægelser.


Kontakt person : Liselotte Larsen, 61713131
kaskelotten(æ)gmail.com

Kontakt person : Michael Søderberg, 51537671
nusernari(æ)hotmail.com


Igangsætter : Liselotte Larsen telefon: 61713131
Igangsætter : Michael Søderberg telefon: 51537671